KotETK:n syyskokouksen päätöksiä

6.11.2017

Juha Veinistä puheenjohtaja

KotETK:n syyskokous pidettiin Kotkan konserttitalon kokoustiloissa lauantaina 21.10.2017

Kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja valittiin johtokunta samalle ajalle:

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Juha Veini, sihteeriksi Saku Metsämuuronen ja rahastonhoitajaksi Kari Hänninen. Johtokuntaan jäseniksi valittiin Timo Vantola, Jouko Rauhala, Petri Kangasniemi, Kari Vantola ja Hiwa Haghi. Tilin/toiminnan tarkastajiksi valittiin Jarkko Arpula ja Asko Timonen sekä varatilintarkastajiksi Tapani Veini ja Matti Vanhala.